3D maquette


Wij simuleren de werkelijkheid met een fotorealistische digitale 3d maquette. Een 3d maquette geeft een veelvoud aan mogelijkheden voor stills, animatie, simulatie,VR en AR. Elk gewenst standpunt kan worden aangenomen. Traceer vroegtijdig fouten/ problemen - bespaar kosten in de bouw.